Welkom op de website over de MAGDA Gebruikersclub (MGC)
DE HISTORIE
DE MAGDA CLUBCOURANT
MEEDOGENLOZE MAGDA
MUZIEK
DE SHOP

WARNING - This website requires JavaScript but it is disabled or missing - Please enable JavaScript
Waarom de MAGDA Gebruikersclub ?
"De MAGDA Gebruikersclub is opgericht omdat wij op feestjes en partij-
en vaak te horen krijgen dat het zo jammer is dat de damesbrommer
altijd maar in het verdomhoekje gezet wordt, vooral omdat het in de
ogen van veel mensen een minderwaardig vervoermiddel is."
(Citaat uit het proefnummer van de MAGDA Clubcourant)
Wat betekend MAGDA ?
MAGDA staat voor:
Meer Aandacht voor het Gebruik van Damesbrommers in Alkmaar
Maar MAGDA heeft nog zoveel meer betekend,
vooral voor de bezitters van een dames-
brommer en hun sympathisanten in en rond Alkmaar.
Zo kon men op MAGDA rekenen voor o.a.
medische en psychische steun, historisch
perspektief, relativering, humor, tests,
reisadviezen en overheerlijke recepten.
Dit alles, samen met het (voorwaardelijke)
lidmaatschap, tegen een kleine vergoeding.
Als lid ontving men regelmatig de MAGDA
Clubcourant met daarin rubrieken zoals
Magda's oma, Test, En rou(t)e, Lid van de
maand, Wat zijn bromfietsen?, Knipsel,
Magda's recept, Meningen van experts,
Knussel, Arts en brommer, De strip
"Meedogenloze Magda", en nog zoveel meer.
Het pamflet van de MAGDA Gebruikersclub "Wie wordt er als een haas lid ?"
Wie wordt er als een haas lid ?
DE HISTORIE

In Alkmaar begint de historie
Op 1 april 1986 kwamen drie enthousiaste bezitters van damesbrommers
in een prettige bijeenkomst met koffie en koeken op het briljante idee
om een gebruikersclub op te richten voor bezitters van damesbrommers
in de roerige stad Alkmaar.
Op 11 april 1986 kwamen de oprichters cq. de redactie bijeen voor de
allereerste redactie vergadering van de MAGDA Gebruikersclub (oftewel
in het kort: de MGC). Hier werd de doelstelling van de club definitief
bepaald en werden de reglementen opgesteld.
Tevens werd een eerste opzet gemaakt voor de inhoud van het proefnum-
mer (No 0) van de MAGDA Clubcourant en werd er unaniem besloten dat
het nummer gratis zou zijn.
Dit alles geschiede meteen al op uiterst professionele wijze, mogelijk
mede door de ervaring en creativiteit van de redactieleden.
De notulen van de eerste redactie vergadering van de MAGDA Gebruikersclub
De notulen van de 1e redactie vergadering van de MAGDA Gebruikersclub
Deel van de doelstelling en reglementen van de MAGDA Gebruikersclub, eerste definitieve versie
Deel van de doelstelling en reglementen,
eerste definitieve versie
Eerste opzet voor de inhoud van het proefnummer van de MAGDA Clubcourant Eerste opzet voor de inhoud van het proefnummer
De kickstart (en het tempo zit er gelijk al goed in)
Op de snel daarop volgende redactie vergaderingen werden keiharde
beslissingen genomen met betrekking tot de folder en de verspreiding,
de definitieve inhoud van het proefnummer, het soort koekjes, de ru-
brieken in de Clubcourant, de kas, het koffiemerk, de lidmaatschapspas
annex stempelkaart, de taakverdeling, acceptatie van S-leden (sympa-
thieke sympathisanten), de kado's, de kosten, en zo verder en verder.
Voor- en achterkant van de lidmaatschapspas annex stempelkaart van de MAGDA Gebruikersclub
Voor- en achterkant van de lidmaatschaps-
pas annex stempelkaart
Foto van de ledenkas van de MAGDA Gebruikersclub
Foto van de ledenkas, heeft overduidelijk
zichtbaar de tand des tijds goed doorstaan
Uit de startblokken
Op 12 mei 1986 is het dan zover: het proefnummer is klaar en wordt
verzonden naar de aanvragers.
De redactie was hiermee begonnen aan haar taak om periodiek de
Clubcourant uit te brengen in de hoop de leden tevreden te stemmen.
Op de vaak verhitte redactie vergaderingen ging het er gemoedelijk en
eensgezind aan toe. Alles was erop gericht om iedere keer weer een
geweldig product te maken dat de toets der kritiek telkens weer kon
doorstaan. Een flexibele taakverdeling droeg daar toe bij.
De redactie is er dan ook altijd vanuit gegaan dat de nieuwste Club-
courant door de leden steeds weer in grote dankbaarheid en met groot
enthousiasme werd ontvangen. Dat maakte hun inzet en strijd, en het
geploeter en gezwoeg, nog enigszins draagbaar.
Einde van de rit
In augustus 1987 verscheen het laatste nummer van de Clubcourant.
Dat was meteen ook het einde van MAGDA en de Gebruikersclub. De leden
van de redactie moesten wederom op zoek naar andere bezigheden binnen
en buitenshuis.
Het is fijn om hier nog wel te kunnen vermelden dat notulen van de
redactie vergaderingen samen met heel veel andere documenten, zoals
vele opzetjes voor de inhoud van de Clubcouranten, wonderwel in rede-
lijk goede staat bewaard zijn gebleven. Mede hierdoor is een gedetail-
leerde reconstructie van de gang van zaken mogelijk.
Tot op heden is er nog geen reŘnie geweest en staat er ook geeneen
gepland. En, voor zover bekend, bestaan er geen plannen om de MAGDA
Gebruikersclub te herstarten. Het is echter goed om hier nog te kunnen
vermelden dat, volgens de laatste berichten, alle redactieleden nog in
leven zijn en dat een van hen spoorloos is.
Ga meteen, nu het nog kan, naar de  Shop  om alle MAGDA Clubcouranten
te bestellen.
Verder is het misschien wel het beste om deze mogelijk invloedrijke
periode uit de historie van Alkmaar af te sluiten met dit citaat uit
het laatste nummer van de MAGDA Clubcourant: "Wij hadden gehoopt zelf
de kracht te kunnen vinden om verder te kunnen gaan."
Omslag van de laatste MAGDA Clubcourant, No 10/11
Na(ar)bericht
En zo waren er verrassend onverwacht nog meer notities, zo te zien uit
een oude doos. Deze worden hieronder getoond, als smaakmaker naar meer.
Waarheid of fictie? Nepnieuws? Creativiteit? Bedenk een eigen mening.
"Periodes van euforie over het succes van MAGDA en de hoge kwaliteit van de Clubcourant
werden verdrongen door periodes van grote tegenspoed. Zo was er de brand die het redactie
kantoor in de as legde."
Afbeelding van de brand en wat er overbleef
Lees hier meer over in de MAGDA Clubcourant No 1
"Ook de desinteresse, passiviteit en gebrek aan betrokkenheid van de leden trok een lood-
zware wissel in de motivatie van de redactie. Slechts het enthousiasme van de vrijwilligers
hield iedereen nog op de been. Maar de onverwachte ziekte was de druppel die de emmer
deed overlopen, de laatste nagel aan de doodskist van MAGDA."
Voor meer informatie en verdieping, lees vooral in ieder geval de MAGDA
Clubcourant No 1 en de bij MAGDA Clubcourant No 7/8 gevoegde brief.
DE MAGDA CLUBCOURANT

Noodzakelijk...
Voor de broodnodige informatie, troost, plezier en tijdverdrijf.
In de periode tussen mei 1986 en augustus 1987 heeft de MAGDA Gebrui-
kersclub in totaal 10 MAGDA Clubcouranten uitgebracht.
Omslag van de MAGDA Clubcourant No 0 Omslag van de MAGDA Clubcourant No 1 Omslag van de MAGDA Clubcourant No 2 Omslag van de MAGDA Clubcourant No 3 Omslag van de MAGDA Clubcourant No 4
Omslag van de MAGDA Clubcourant No 5 Omslag van de MAGDA Clubcourant No 6 Omslag van de MAGDA Clubcourant No 7/8 Omslag van de MAGDA Clubcourant No 9 Omslag van de MAGDA Clubcourant No 10/11
Nieuwsgierig of hebberig geworden? Komen de verzamelkriebels al op?
Ga dan naar de  Shop  om alle Clubcouranten te bestellen.
Elke Clubcourant bevatte meerdere rubrieken om aldoende de vele facet-
ten en raakvlakken van de damesbrommer vanuit diverse in- en uitvals-
hoeken te bespreken en te relativeren. Zogezegd: voor elk wat wils.
Zoals daar zijn...
"hoe is het toch mogelijk?" zal men zich
afvragen bij het zien van de indrukwekkende
lijst van rubrieken die in de MAGDA Clubcou-
rant waren opgenomen. Rubrieken als:
 • Magda's oma
 • Test
 • En rou(t)e
 • Lid van de maand
 • Wat zijn bromfietsen?
 • Knipsel
 • Magda's recept
 • Meningen van experts
 • Knussel
 • Arts en brommer
 • Thema
 • Colofon
 • Inhoudsopgave
 • Huishoudelijke mededelingen
  En natuurlijk de vermaarde en enerverende
  strip "Meedogenloze Magda".
 • Magda's oma, Inhoudsopgave en Colofon van een MAGDA Clubcourant
  Magda's oma, Inhoudsopgave en Colofon (MAGDA Clubcourant No 4)
  De inhoud...
  Begrijpelijk dat men dan nu ook nieuwsgierig wordt naar meer gedetail-
  leerde informatie over de inhoud. Daarom hieronder het complete over-
  zicht van alle artikelen, gerubriceerd per rubriek.
  De inhoudsopgave per rubriek van alle MAGDA Clubcouranten
  De inhoudsopgave per rubriek van de MAGDA Clubcouranten (uit MAGDA Clubcourant No 10/11)
  Gratis...
  Zoals hierboven ook is te zien, kreeg elk lid bij elke MAGDA Clubcou-
  rant een gratis kado. Dit kon bijvoorbeeld een fraaie poster, een
  informatieve folder of een vrolijke sticker zijn.
  Maar soms was het een nuttig of levensbedreigend kado, zoals het MAGDA
  koffertje met verrassingspakket.
  In het koffertje, dat zoveel cadmium bevat dat het nooit of te nimmer
  weggegooid mag worden, zat onder meer een setje filters voor gebruik
  in het MAGDA-Rijnfilter (lees hierover in MAGDA Clubcourant No 6).
  Een ander gratis en toepasbaar kado was het MAGDA superbreed-sperma
  rietje. Meer informatie hierover en instructies voor het gebruik kan
  men vinden in de MAGDA Clubcourant No 9.
  Foto van het setje filters t.b.v. het MAGDA-Rijnfilter
  Het setje filters t.b.v.
  het MAGDA-Rijnfilter
  Foto van het MAGDA-koffertje
  Het MAGDA-koffertje
  Foto van het MAGDA superbreed-sperma rietje
  Het MAGDA superbreed-sperma rietje
  Wat ook gratis was, en op z'n tijd een bittere noodzaak, was inciden-
  teel een bij de MAGDA Clubcourant gevoegde brief om de leden dringend
  te informeren. Bij MAGDA Clubcouranten No 7/8 en No 9 zat zo'n brief.
  Bij voorbeeld...
  Voor diegenen die nog nooit een MAGDA Clubcourant van dichtbij of van
  binnen hebben gezien, zijn er hier wat voorbeelden. Kijk, lees, geniet
  en ga daarna meteen naar de  Shop  om de Clubcouranten te bestellen.
  Arts & brommer: Het afscheid van uw brommertje - Uit MAGDA Clubcourant No 6
  Arts & brommer: Het afscheid van uw brom-
  mertje - Uit MAGDA Clubcourant No 6
  Wat zijn bromfietsen? Deel IV - Uit MAGDA Clubcourant No 3
  Wat zijn bromfietsen? Deel IV
  Uit MAGDA Clubcourant No 3
  Magda's recept uit MAGDA Clubcourant No 3, Knussel uit MAGDA Clubcourant No 7/8
  Magda's recept - Uit MAGDA Clubcourant No 3
  Knussel - Uit MAGDA Clubcourant No 7/8
  Thema: Het is feest! - Uit MAGDA Clubcourant No 5
  Thema: Het is feest!
  Uit MAGDA Clubcourant No 5
  Meningen van experts - Uit MAGDA Clubcourant No 10/11
  Meningen van experts
  Uit MAGDA Clubcourant No 10/11
  En rou(t)e: De eventuele elfstedentocht - Uit MAGDA Clubcourant No 7/8
  En rou(t)e: De eventuele elfstedentocht
  Uit MAGDA Clubcourant No 7/8
  Ja geef het maar gerust toe, kom er maar eerlijk voor uit:
  dat is echt genieten, en je steekt er ook wat van op.
  Het geldende advies is dan ook: ga nu meteen naar de  Shop 
  om alle MAGDA Clubcouranten te bestellen.
  Een aanschaf waarmee men zichzelf kan feliciteren en dat
  vele uren aan informatie, plezier en genot zal verschaffen.
  Een ware, niet te versmaden, traktatie!
  MEEDOGENLOZE MAGDA

  Op de achterkant van elke MAGDA Clubcourant staat een strip met een
  enerverende en inspirerende belevenis van Meedogenloze Magda.
  Wat valt er nog meer over te zeggen dan: lees, geniet en praat er met
  anderen over (of juist niet). En verzamel ze allemaal!
  Strip "Meedogenloze Magda" uit MAGDA Clubcourant No 5 Strip "Meedogenloze Magda" (uit MAGDA Clubcourant No 5)
  Ga nu direct naar de  Shop  om alle MAGDA Clubcouranten te bestellen.
  Alle strips van Meedogenloze Magda krijgt men er dan zonder extra
  kosten gratis bij.
  MUZIEK

  Voor een enkeling waren de (redactie-)werkzaamheden ogenschijnlijk niet
  uitputtend genoeg, en moest er waarempel toch ook bijgeklust worden.
  Zo moest en zou er een lid van de redactie zo nodig een muziekcassette
  (wie kent dat nog?) vervaardigen met daarop de vocale uitingen van haar
  vele depressieve, en misschien ook deprimerende, zielsroerselen.
  Maar let op! Deze cassette en haar inhoud hebben op geen enkele wijze
  enige relatie met de MAGDA Gebruikersclub, de Clubcourant en brommers.
  Voor zover bekend is deze muziekcassette dan ook in een zeer beperkte
  oplage vermenigvuldigd.
  Afbeelding van de muziekcassette "Pizza Napolitana"
  De muziekcassette
  "Pizza Napolitana"
  Afbeelding van de treklijst van de muziekcassette
  De treklijst van
  de muziekcassette
  Afbeelding van de geluidsdrager in al haar schoonheid
  Zie hier de onderhavige geluidsdrager
  getoond in al haar naakte schoonheid
  Er was de ultieme wens geopperd om hier een aantal voorbeelden van
  enkele van de vocale roerselen te plaatsen, ware het niet dat het on-
  derhavige toenmalige redactielid tot op heden spoorloos is. Hierdoor
  is het schier onmogelijk gebleken om toestemming voor plaatsing ervan
  te kunnen verkrijgen.
  En dat is misschien eigenlijk wel zo goed ook. Want hoe speel je zuks
  af? Waarmee? Met wat? Waar? Wanneer? Hoe zo?
  DE SHOP

  Omslagen van alle uitgebrachte MAGDA Clubcouranten
  Klik op de knop hieronder om via PayPal alle MAGDA Clubcouranten
  (inclusief alle strips van "MEEDOGENLOZE MAGDA") als PDF bestanden
  te bestellen voor het luttele bedrag van slechts 25 euro.
  Klik hier om alle MAGDA Clubcouranten te bestellen
  Na een tergend lange periode van vele jaren zijn
  de resultaten van het WOB verzoek er eindelijk en
  zijn ze nu ook beschikbaar voor het grote publiek.
  Het document "De resultaten van het WOB verzoek"
  geeft een aardig inkijkje in het reilen en zeilen
  en de administratie van de MAGDA Gebruikersclub.
  Lees het aandachtig en vorm zelf een conclusie.
  Klik op de knop hieronder om het PDF bestand via
  PayPal te bestellen voor niet meer dan 15 euro.
  Klik hier om "De resultaten van het WOB verzoek"
  te bestellen
  De resultaten van het WOB verzoek
  Na ontvangst van de betaling wordt het bestelde artikel verzonden
  naar het e-mail adres dat bij PayPal is geregistreerd.
  Concept, ontwerp en inhoud Copyright © 1986- MAGDA Gebruikersclub (MGC) - Alle rechten voorbehouden
  Deze website is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024x768
  en vereist JavaScript en TLS 1.2 of hoger
  MAGDA Gebruikersclub (MGC)
  "Let op: deze website bevat waarheid, fantasie en satire en is rijkelijk ge´llustreerd."
  ( En er is ook inhoud, een hele opgave )
  ( En ja, er is ook een shop )
  Synti Groep : Websites voor handleidingen, folders, vertaalde strips, verhalen voor volwassenen en geimproviseerde avant-garde muziek Dit is een Synti Groep website
  Onze websites:
   www.syntigroep.nl 
   axa.syntigroep.nl - magda.syntigroep.nl 
   flyers.syntigroep.nl - manuals.syntigroep.nl 
   diabolik.syntigroep.nl - dickbos.syntigroep.nl 
   adultcomics.syntigroep.nl - adultstories.syntigroep.nl 
  > > > > > > >  WARNING:  < < < < < < < 
  this website contains only Dutch content